Łączenie spółek kapitałowych to bardzo popularna technika biznesowa zwiększająca efektywność przedsiębiorstw oraz zmniejszająca koszty. Jednak przed podjęciem decyzji o połączeniu spółek należy wziąć pod uwagę, jakie niesie to ze sobą zmiany w rozliczeniach podatkowych.

W jaki sposób może dojść do połączenia spółki?

  • Przez przejęcie – polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Głównie spotykana wśród dużych spółek, z wyraźną pozycją na rynku, które przejmują majątki spółek mniejszych.
  • Przez zawiązanie nowej spółki – przeniesienie majątku spółek na jedną, nowo założoną spółkę kapitałową.

Czym jest zasada neutralności podatkowej?

Większość połączeń przebiega w sposób neutralny podatkowo, oznacza to, że nadwyżka przekazanego spółce przejmującej majątku spółki przejmowanej nie stanowi dochodu dla spółki przejmującej.
Zasada neutralności podatkowej znajduje zastosowanie w przypadku, gdy:

  • spółka przejmująca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej
  • spółka przejmująca posiada udziały w spółce przejmowanej, lecz stanowią one mniej niż 10%
  • gdy połączenie spółek kapitałowych przebiega przez zawiązanie nowej spółki

By spółka mogła skorzystać z zasady neutralności podatkowej, przejęcie musi zostać przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Co, jeśli nie neutralność podatkowa?

Jeśli spółka przejmująca posiada udziały w spółce przejmowanej, stanowiące więcej niż 10% nie obowiązuje zasada neutralności podatkowej, oznacza to, że wszelka nadwyżka wartości udziałów stanowi część dochodów spółki przejmującej.
Zwykle dotyczy to:

  • spółek, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i przejmują inne spółki mające siedzibę, lub zarząd na terytorium Polski
  • spółek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ale przejmujących spółki, które w jednym z państw Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają pełnemu opodatkowaniu dochodów
  • spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, które jednocześnie w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają pełnemu opodatkowaniu dochodów, które przejmują spółkę posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

Skutki podatkowe dla wspólników spółek przejmowanych.

W przypadku połączenia spółek wartość nominalna udziałów przydzielonych spółce przejmowanej przez spółkę przejmującą, nie stanowi przychodu spółki przejmowanej.
Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki przejmowanej nie musi rozliczać się z nadwyżki wartości nominalnej akcji przydzielonych jej przez spółkę przejmującą nad wydatkami na nabycie akcji w spółce przejmowanej.

Sukcesja podatkowa.

Według prawa Polskiego spółka matka przejmuje po spółkach przejmowanych wszelkie zobowiązania prawne. Oprócz konieczności wypełniania wszelkich prawnych obowiązków spółki przejmowanej niesie to też za sobą możliwość skorzystania z ulg podatkowych, które przysługiwały spółce przejętej. Istotne jest też, że o ile spółka przejmowana może rozliczyć straty własne według zasada przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może jednak rozliczyć strat poniesionych przez spółki przejęte.

Dopłaty w gotówce.

Czasami zdarza się tak, że oprócz udziałów w danej spółce akcjonariusze mogą również otrzymać dopłaty w gotówce. Według polskiego prawa tego typu świadczenie nie może przekraczać 10% wartości przyznanych udziałów. Po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, która nastąpiła w 2002 r, wszelkie dopłaty w gotówce stanowią element zysku akcjonariuszy i podlegają rozliczeniu podatkowemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here