Praca stanowi towar deficytowy, zatem – oferty w rodzaju: „Zatrudnię w ramach umowy o pracę na zastępstwo”, cieszą się dużym zainteresowaniem. Czym jest praca na zastępstwo? Jakie prawa przysługują zatrudnionym? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Czym jest umowa o pracę na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo to rodzaj umowy terminowej (to znaczy, że momentem jej zakończenia może być powrót do pracy osoby zastępowanej). Wartym podkreślenia jest fakt, że umowa na zastępstwo jest umową o pracę, stosowaną w szczególnych okolicznościach. Z treści umowy o zastępstwo powinno jasno wynikać, że jest to:

– „umowa o pracę na zastępstwo” bądź
– „umowa o pracę w zastępstwie” nieobecnego pracownika.

W jakich okolicznościach zawierana jest umowa o pracę na zastępstwo?

Przede wszystkim:

– w sytuacji, gdy pracownik danej firmy przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym bądź bezpłatnym,
– w sytuacji, gdy zatrudniony w ramach umowy o pracę, boryka się z ciężką chorobą,
– w sytuacji, gdy pracownik odbywa rehabilitację (np. po niedawno odbytej operacji).

Uwaga!

Pracodawca – dbający o harmonijne funkcjonowanie zakładu, może zaangażować innego pracownika, który – na czas urlopu/choroby jednostki zatrudnionej na stałe, przejmie jej dotychczasowe obowiązki.

Jak powinna wyglądać umowa?

Po pierwsze i najważniejsze, umowa powinna zawierać informacje – do kiedy zastępca będzie piastował stanowisko pracy. Umowa na zastępstwo – w dalszej kolejności, musi określać także:

• rodzaj wykonywanej pracy,
• strony umowy,
• miejsce wykonywania pracy,
• wysokość wynagrodzenia,
• wymiar czasu pracy,
• datę podpisania umowy,
• termin rozpoczęcia pracy.

Kluczowy jest również fakt, że w umowie o pracę na zastępstwo, powinny znaleźć się takie elementy, jak:

• imię i nazwisko osoby zastępowanej,
• okres oraz powód nieobecności osoby zastępowanej.

Praca na zastępstwo – co przysługuje zatrudnionemu?

W głównej mierze:

• prawo do urlopu (między innymi: wypoczynkowego, okolicznościowego oraz prawo do nadgodzin),
• prawo do ubezpieczenia społecznego (pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę na zastępstwo, ma pełne prawo do bezpłatnej opieki medycznej oraz zwolnienia w razie nagłej choroby).

Podpisując umowę na zastępstwo, zatrudniony ma możliwość sprawdzenia się na nowym stanowisku pracy. Przedstawione okoliczności powodują, że kandydat podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz sprawdza, czy dana forma zatrudnienia spełnia jego oczekiwania. Kwestią szczególnie wartą uwagi jest fakt, że umowa o pracę na zastępstwo wlicza się do stażu pracy.

Pracodawca ma prawo przetestować nowego członka firmy

Przed podpisaniem umowy o pracę na zastępstwo, pracodawca może zaangażować kandydata na okres próbny. Co istotne, okres próbny nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Po odbyciu stażu przez kandydata, pracodawca może – ale nie musi, podpisać z nim umowę na dłuższy termin. Umowa o pracę na zastępstwo może być zawierana wielokrotnie z jednym kandydatem.

Umowa o pracę na zastępstwo – z punktu widzenia pracodawcy

Pracodawca – zatrudniający w ramach umowy o pracę na zastępstwo, może liczyć na szereg związanych z tym korzyści. Do wspomnianych zalet należą:

• krótkie terminy wypowiedzenia umowy (trzy dni),
• brak konieczności wskazywania przyczyny złożenia wypowiedzenia,
• łatwiejsza organizacja pracy.

Istotnym podkreślenia jest również fakt, że honorarium osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę na zastępstwo, nie musi być tożsame z kwotą, jaką – każdego miesiąca, otrzymywała osoba zastępowana. Wynagrodzenie osoby pracującej na umowie o zastępstwo, uzależnione jest od doświadczenia oraz umiejętności danej jednostki.

Wady umowy o pracę na zastępstwo

Podstawową wadą umowy na zastępstwo – w przypadku pracownika (a właściwie pracownicy) jest brak ochrony w sytuacji zajścia w ciążę. Dla kontrastu dodajmy, że kobieta zatrudniona w ramach umowy o pracę, może liczyć na szereg przywilejów, w tym gwarancję, że pracodawca nie zerwie z nią umowy w czasie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego.

Umowa o pracę na zastępstwo, a kredyt

Pracownik, który dysponuje umową o pracę na zastępstwo jest mało wiarygodny dla banku. W tym kontekście warto nadmienić, że ukazany rodzaj umowy terminowej, nie różni się – w wielu aspektach – od umowy cywilnoprawnej. Zatrudniony – ubiegający się o kredyt w banku (na mieszkanie, ziemię, samochód itd.), nie otrzyma – w większości przypadków, spodziewanej pożyczki. Z czego to wynika? Głównie z faktu, że umowa o pracę na zastępstwo, może zostać rozwiązana z trzydniowym wypowiedzeniem. Przedstawiony rodzaj umowy – choć brzmi zachęcająco, gwarantuje mniejszą stabilność zatrudnienia i nie jest tak opłacalny, jak popularna umowa na czas określony. W gruncie rzeczy to tylko zastępstwo.

Reasumując, umowa o pracę na zastępstwo stanowi jedną z najmniej korzystnych umów o pracę. Warto jednak dodać, że – pomimo wad, układ daje pracownikom szereg korzyści, w tym prawo do ubezpieczenia oraz prawo do urlopu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here