Dotacja, jaką oferuje Urząd Pracy to świetna opcja w przypadku gdy nie posiada się zbyt wiele kapitału, a bardzo chce się założyć własną działalność gospodarczą. Nie jest to bardzo duża kwota, bo Urząd Pracy oferuje 20 tysięcy złotych, jednak z pewnością wystarczy to na postawienie pierwszych kroków w zakładaniu własnego biznesu. Przy pobieraniu dotacji z Urzędu Pracy należy koniecznie pamiętać, że przez dwa lata nie można podjąć stałego zatrudnienia.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY DOTACJI Z URZĘDU PRACY

Cechy jakie posiada dotacja z Urzędu Pracy można streścić w kilku punktach. Jest więc ona:
1. Nie wymagająca wpłaty swojego kapitału – niektóre urzędy proszą o uiszczenie jakiejś symbolicznej kwoty, jednak jest to raczej rzadko spotykane.
2. Bezzwrotna – jeżeli założona firma będzie funkcjonowała na rynku dłużej niż jeden rok wówczas osoba, która otrzymała dotację nie musi jej zwracać.
3. Nie przewiduje wsparcia pomostowego – więc takie koszty stałe jak ZUS należy załatwiać samemu i mieć na to odłożony kapitał.
4. Nie można przy jej pomocy otworzyć spółki – dotyczy tylko działalności jednoosobowej.
5. Przy pomocy tego typu dotacji można zakupić urządzenia i sprzęt, jakie są niezbędne do prowadzenia jakiejś określonej działalności. Może być użyta na zaopatrzenie się w oprogramowanie komputerowe lub reklamę w Internecie. 50 % kwoty można przeznaczyć na towar handlowy, a 30 % na remont lokalu. Na pomoc prawną lub konsultacje różnego rodzaju można wygospodarować kwotę do 1000 złotych.

KONIECZNE WYMOGI DO OTRZYMANIA DOTACJI Z URZĘDU PRACY

Aby móc skorzystać z dotacji z Urzędu Pracy trzeba przede wszystkim być w nim zarejestrowanym. Po drugie – nie można odrzucić żadnej oferty czy przyjęcia na staż przez ostatni rok. Koniecznym warunkiem jest również nieposiadanie żadnej zawieszonej działalności gospodarczej. Osoba starająca się o tego typu dotację musi być niekaralna w ciągu ostatnich dwóch lat za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, nie powinna posiadać sądowego zajęcia majątku lub też jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań cywilno – prawnych. Wymogiem koniecznym jest również nieotrzymywanie wcześniej jakiegoś kapitału na założenie swojej działalności z innych podmiotów niż Urząd Pracy. Urząd Pracy chętniej przydziela dotacji osobom posiadającym doświadczenie w branży, na którą biorą wsparcie w postaci dotacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here