Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba osób w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie z około 7 mln w 2013 roku do 10 mln w 2050 roku. Wpłynie to w sposób znaczący na obniżenie świadczeń wypłacanych przez ZUS. W związku z tym należy już podczas podejmowania swojej pierwszej pracy rozpocząć oszczędzanie i zadbać o odpowiednie pomnożenie naszego kapitału na przyszłość, która może być dość niepewna. Na rynku istnieje sporo sposobów na odkładanie pieniędzy na emeryturę. Mogą to być rachunki oszczędnościowe, konta emerytalne czy też różnego rodzaju programy systematycznego oszczędzania.

Rachunki oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy za istotne uważają takie sprawy jak swobodny dostęp do środków. Pieniądze zainwestowane w rachunki tego typu mogą być w każdym momencie wypłacane, bez utraty wcześniej nazbieranych odsetek. Niekonieczne jest również wpłacanie co miesięczne jakichś konkretnych, minimalnych kwot. Tak więc można wpłacać i wypłacać ile się chce i kiedy się chce.

Konta oszczędnościowe – IKE i IKZE

Konto IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jest dostępne w każdym banku, funduszu inwestycyjnym, zakładzie ubezpieczeniowym czy towarzystwie emerytalnym. Daje ono możliwość elastycznych wpłat i sporych korzyści podatkowych. Z kolei konto IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, który można jednakże ująć w deklaracji PIT. Tu także, tak jak w IKE, wpłacający sam decyduje o ilości i częstotliwości wpłacania środków.

Programy systematycznego oszczędzania

Programy systematycznego oszczędzania to oferta towarzystw funduszy inwestycyjnych, które posiadają w swoim wachlarzu czynności także gotowe plany inwestycyjne dotyczące emerytów. Systematyczne oszczędzanie polega w tym wypadku na dokonywaniu comiesięcznych wpłat, które są inwestowane w fundusze, zgodnie ze strategią, którą akceptuje klient podczas podpisywania umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here