spłata chwilówek

Podstawą udzielenia pożyczki – czy to w formie bankowej czy pozabankowej jest umowa. Obecnie coraz więcej firm zawiera ją na odległość, dzięki czemu mamy 14 dni na wycofanie się z niej bez żadnych konsekwencji. Jednak zawsze kiedy zawieramy taką umowę, musimy być świadomi tego, że pożyczkę chwilówkę trzeba spłacić w odpowiednim terminie. Jakim?

Chwilówka – pożyczka na podstawie Kodeksu cywilnego

Podstawą prawną udzielania chwilówek, czyli szybkich pożyczek gotówkowych, są przepisy Kodeksu cywilnego. Taka pożyczka według nich jest umową zawieraną pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą, w której przyznający środki zobowiązuje się do jej udzielenia, a biorący ją do korzystania z niej zgodnie ze wskazanym celem i do zwrotu pożyczonych środków w terminie wskazanym w umowie.

Bardzo ważne jest dotrzymanie terminu płatności chwilówki, który zwykle jest ustalony jako pewna data, która przypada na koniec okresu kredytowania. Jeśli klient nie wywiąże się z płatności terminowo, musi liczyć się z możliwością naliczenia odsetek karnych od takiej pożyczki.

Chwilówki za darmo – niedotrzymanie terminu płatności grozi przykrymi konsekwencjami

Jeszcze gorzej jest, jeśli spłata chwilówek nie jest realizowana w terminie, a są to pożyczki bezpłatne. Darmowe chwilówki są udostępniane w ramach promocji nowym klientom różnych firm pozabankowych. Warunkiem utrzymania bezpłatności chwilówki jest nieprzekroczenie terminu zwrotu środków. W efekcie, jeśli spłata darmowych chwilówek odbywa się po czasie, należy liczyć się z tym, że zapłacimy odsetki karne od zobowiązania, to jeszcze obciążeni zostaniemy odsetkami naliczonymi według stopy procentowej ustalonej w umowie, albo ewentualnie prowizją. Wszystko przez to, że chwilówka przestanie być darmowa i będziemy musieli normalnie za nią zapłacić.

Jak dotrzymać terminu spłaty chwilówki?

Spłata chwilówki powinna być dokonana najpóźniej w dniu wskazanym w umowie jako dzień spłaty. Musimy wiedzieć przy tym, że liczy się najczęściej dzień, w którym pieniądze wpłyną na konto pożyczkodawcy, a nie dzień dokonania płatności z konta pożyczkobiorcy. Trzeba więc założyć czas potrzebny na dokonanie przelewu i jego zaksięgowanie na odpowiednim rachunku. Najlepiej więc pozostawić sobie choć jeden dzień roboczy zapasu czasowego, by spłata pożyczki na pewno była dokonana w terminie i nie powodowało to naliczenia karnych odsetek przez firmę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here