Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest komfortową sytuacją zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Kto może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i z jakimi zasadami powinny się zapoznać obie strony, zanim podejmie się taki krok?

Wypowiedzenie umowy o pracę to pismo złożone przez jedną ze stron, skutkujące zakończeniem umowy. Takie pismo może złożyć pracownik lub pracodawca. Przy składaniu wypowiedzenia warto pamiętać o kodeksie pracy i postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami. W zależności od sytuacji obie strony mogą zgodnie rozwiązać umowę, może to być jednostronna decyzja, pracodawcy lub pracownika.

Najpopularniejszym sposobem składania wypowiedzenia jest porozumienie stron. Jest to też najłagodniejsza i najkorzystniejsza dla obu stron forma zakończenia współpracy i warto do niej dążyć. W tym wypadku obie strony zgadzają się na zakończenie umowy i ustalają warunki rozwiązania umowy – datę jej zakończenia i sposób jej przebiegu (na przykład, czy pracownik wykorzysta w tym terminie zaległy urlop). W tym przypadku nie jest wymagana forma pisemna, ale najczęściej pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument. Propozycja rozwiązania współpracy może wyjść od jednej ze stron, ważne jest, aby obie strony wyraziły zgodę na rozwiązanie umowy. Brak obopólnej zgody uniemożliwia rozwiązanie umowy w taki sposób.

Jeżeli to pracodawca wypowiada umowę o pracę, powinien to zrobić w formie pisemnej, niezależnie od tego, czy pracownik posiada umowę na czas określony, czy nieokreślony. Powinien on przygotować dwa egzemplarze wypowiedzenia. Dopiero kiedy pracownik podpisze egzemplarz dla pracodawcy, powinien otrzymać drugi egzemplarz. Jeśli pracownik ma umowę na czas nieokreślony, prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek uzasadnienia przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Musi być ona konkretna i prawdziwa, w przeciwnym razie pracownik będzie mógł domagać się swoich praw przed sądem pracy. Pracownik ma 21 dni na założenie takiej sprawy w sądzie.

Rozwiązanie umowy przez pracownika jest zdecydowanie prostsze niż przez pracodawcę. Nie wymaga ono uzasadnienia, wystarczy, że pracownik przyniesie odpowiednio napisane pismo w dwóch egzemplarzach. Warto, aby pracodawca pokwitował otrzymanie takiego pisma. Pracownik powinien pamiętać, że takie wypowiedzenie jest jednostronnym aktem woli i pracodawca nie musi wyrażać swojej zgody. Składając takie pismo, pracownik komunikuje przełożonemu, że już podjął decyzję o rozwiązaniu umowy.

Warto pamiętać, że samo złożenie wypowiedzenia nie zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia, w zależności od stażu pracy. Jest to okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Dopiero po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać. Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, ale musi taką informację zawrzeć w wypowiedzeniu. Istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia na życzenie pracownika. Niezależnie od tego, czy pracownik będzie wykonywał pracę podczas okresu wypowiedzenia, pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za ten okres. Po wygaśnięciu umowy nie wolno zapomnieć o wydaniu pracownikowi świadectwa pracy. Powinno się to zrobić w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

Czasem rozstanie pracownika z pracodawcą nie przebiega bezproblemowo. Warto pamiętać, że zarówno pracownik, jak i pracodawca są chronieni przez prawo pracy, które jasno określa prawa i obowiązki obu stron. Jeżeli potrzebujemy pomocy prawnej, warto zwrócić się do kancelarii specjalizującej się w prawie pracy. Adwokat prawa pracy pomoże w sytuacjach, kiedy były pracownik przedstawia roszczenia z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę w sposób dyscyplinarny, przywrócenie do pracy czy niezgodne z prawem rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę wiąże się ze stresem dla obu stron. Warto, aby przebiegało ono w przyjaznej atmosferze a przede wszystkim zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Obie strony powinny pamiętać o swoich prawach i obowiązkach. A jeśli pojawią się wątpliwości, warto skorzystać z pomocy prawnika obeznanego w prawie pracy.

Źródło: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here