nauka czytania

Czytanie jest jedną z podstawowych umiejętności, którą powinien nabyć człowiek. Nie chodzi tylko o sprawne zapoznawanie się z treścią tego, co jest napisane, ale także o rozumienie tekstu. Jaki jest najlepszy czas na naukę czytania, jakie są najpraktyczniejsze metody nabycia tej niezbędnej umiejętności?

Co wchodzi w zakres prawidłowego czytania?

Czytanie jest jednym z podstawowych narzędzi służących do zdobywania wiedzy. Dzięki zdolności czytania, człowiek potrafi odszukać potrzebne informacje, a dzięki umiejętności rozumienia czytanego tekstu, potrafi dostosować i wykorzystać w swoim życiu zdobytą wiedzę. Największe efekty przynosi nauka czytania rozpoczęta w początkowym okresie przedszkolnym. Jeśli dziecko rozpoczyna edukację szkolną i ma już opanowane podstawy czytania, to może skupić się na innych zadaniach, które nakłada na nie program szkolny. Za tym, żeby dziecko rozpoczęło naukę czytania już w dzieciństwie przemawia między innymi wysoka plastyczność neuronalna młodego organizmu. Już od młodych lat człowiek uczy się za pomocą naśladowania, współdziałania i instrukcji.

Symultaniczno sekwencyjna nauka czytania

Nauka czytania za pomocą metody Symultaniczno Sekwencyjnej polega na rozpoczęciu nauki od prostych elementów, które mają na celu wykorzystać ciekawość dziecka i dzięki temu zachęcą je do dalszej nauki. Tak więc według ustalonej kolejności dziecko zapoznaje się z wyrazami dźwiękonaśladowczymi, samogłoskami, sylabami, wyrazami, prostymi zdaniami a w konsekwencji uczy się czytać dłuższe teksty. Nazwa nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną nawiązuje do ćwiczenia dwóch półkul, czyli czytania symultanicznego związanego z prawą półkulą, obejmującego naukę czytania samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz czytania globalnego wyrazów. Lewa półkula odpowiedzialna jest za umiejętność czytania sekwencyjnego, w którego skład wchodzą otwarte, podwójne i zamknięte sylaby oraz czytanie nowych wyrazów i zdań. Ciekawym szczegółem jest fakt, że książki i pomoce, które służą do nauki czytania według tej metody zapisane są dużymi literami i użyta do tego jest czcionka Arial. Jedną z zasad, którymi kieruje się owa metoda nauki czytania z Juniora.pl jest powtarzanie, rozumienie oraz nazywanie.

Na czym polega reguła „powtarzanie, rozumienie, nazywanie”?

Reguła powtarzanie polega na tym, że zwracając uwagę na układ ust i stosując ruchową wizualizację nauczyciel odczytuje samogłoski, a zadaniem dziecka jest je powtórzyć. Rozumienie polega na tym, że dziecko ma za zadanie odczytać wskazaną przez nauczyciela samogłoskę lub na odwrót (dziecko wskazuje samogłoskę a nauczyciel ją wymawia na głos). Etap tak zwanego nazywania polega na tym, że raz nauczyciel uczy dziecko, a potem role się odwracają. Uczeń odczytuje lub opisuje samogłoski lub sytuacje, a nauczyciel ma za zadanie wskazać właściwą odpowiedź. Dzięki nauce poprzez zabawę dziecko ma większą chęć i mobilizację do nauki.

Nauka czytania jest szkoleniem, które powinien zaliczyć każdy człowiek. Jeśli czas, który przeznaczony jest na opanowanie techniki zapoznawania się z tekstem i rozumienia jego treści, będzie łączyć ze sobą zabawę oraz będzie budzić pozytywne skojarzenia u dziecka, to z pewnością taka dobra atmosfera wpłynie na pozytywne efekty nauki czytania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here