Jak prowadzić rekrutację?

Chociaż zatrudnienie na dowolnym stanowisku poprzedzają w dzisiejszych czasach liczne procesy rekrutacyjne, nie zawsze udaje się znaleźć właściwą osobę na właściwe miejsce. Skutkuje to licznymi zwolnieniami, a także problemami samych pracowników, którzy nie radzą sobie z obowiązkami. Jeśli masz okazję uczestniczyć w rekrutacji, wykorzystaj wiedzę o czterech istotnych obszarach kompetencji, w jakich powinna być oceniana każda osoba.
Jak prowadzić rekrutację?

Ważne obszary

Te obszary to zdolności przywódcze, inteligencja emocjonalna, motywacja oraz dopasowanie cech osobowości do stanowiska. Najczęściej niepowodzenia pracowników są wywołane właśnie niedopasowaniem związanym z jednym lub kilkoma obszarami wymienionymi powyżej. Niekoniecznie oznacza to winę tych osób – często odpowiedzialność za to ponoszą rekrutujący. Dzięki właściwym pytaniom zadawanym podczas rozmowy można poznać nie tylko tzw. możliwości techniczne przyszłego pracownika, ale właśnie to, czy spełni się w wystarczający sposób w kwestii inteligencji emocjonalnej czy będzie zmotywowany.

Pytania są najważniejsze

Jako rekruter, musisz podczas rozmowy jak najlepiej poznać kandydata. Rozmowa będzie udana, jeśli przeprowadzisz ją zgodnie z poniższymi wskazówkami, sprawdzając wymienione aspekty.

1. Przeszłość kandydata jest istotna. Możesz tak kierować pytaniami, by uzyskać obraz, jak kandydat zachowywał się w poprzednim miejscu pracy w zakresie motywacji, zdolności przywódczej, inteligencji emocjonalnej oraz cech właściwych dla stanowiska.

2. Pytania oceniające zdolności przywódcze to na przykład:

– Czy w poprzednim zakładzie pracy było coś, co należało ulepszyć i jak zostało to przez Pana/Panią przeprowadzone?

– Czy poprzedni pracodawca wprowadził jakieś zasady, które się Panu/Pani nie podobały? Jaka była Pana/Pani reakcja?

– Czy w poprzedniej pracy musiał się Pan/Pani zmierzyć z zupełnie nowymi obowiązkami? Czy udało się im podołać?

3. Przykłady pytań odnośnie inteligencji emocjonalnej:

– Jak radzi sobie Pan/Pani z konfliktami międzyludzkimi? Proszę opisać taki konflikt, jeśli miał miejsce, dlaczego do niego doszło i jak rozwiązał Pan/Pani problem?

– Czy miała miejsce jakaś sytuacja, która wymagała od Pana/Pani posłużenia się dyplomacją? Jak Pan/Pani sobie poradził?

– Proszę opisać swoje relacje z kolegami z poprzedniej pracy. Czy były dobre? Co zostało zrobione, żeby były dobre?

4. Pytania z zakresu motywacji:

– Czy ma Pan/Pani jakieś cele zawodowe? Jakie?

– Proszę opisać sytuację dążenia do wyjątkowo ambitnego celu i jak został on zrealizowany.

– Czy w poprzednim zakładzie pracy zdarzyło się Panu/Pani zaniedbać swoje obowiązki? Czy były sytuacje, gdy robił Pan/Pani o wiele więcej, niż wymagano?

5. Pytania o odpowiednie cechy muszą być dostosowane do realiów każdego stanowiska, nie da się tutaj podsunąć zbyt ogólnych przykładów. Można jednak pytać o aspekty takie jak:

– praca zespołowa

– styl zarządzania

– zdolności organizacyjne

– itd.

Każdą rozmowę kwalifikacyjną powinno zakończyć podsumowanie. Idealny kandydat spełnia kryteria związane z każdym aspektem; jeśli nikogo takiego nie ma, być może należałoby dalej prowadzić rekrutację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here