Jak być liderem?

Słowo „lider” często jest utożsamiane z pojęciami takimi jak „szef” czy „przełożony”. Nie jest to do końca prawda. Lider grupy to osoba ciesząca się uznaniem i autorytetem, mająca wpływ na innych ludzi i na to, jakie decyzje oni podejmują. Pomocna w zrozumieniu, kto jest liderem, będzie poniższa lista, zawierająca wykaz cech, którymi powinna charakteryzować się osoba stojąca na czele grupy.

Jak być liderem?
Group of 3D guys follow the leader.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Wiąże się ze zdolnością do wnikliwego obserwowania innych oraz ich uważnego słuchania, spoglądania na zagadnienia i problemy z szerokiej perspektywy, znajdowania rozwiązań i podejmowania działań naprawczych. Nie jest to aż tak trudne, jak by się mogło wydawać. Wystarczy zainteresować się toczącymi się konfliktami, poznać potrzeby ludzi, zobaczyć, czego im brakuje i pomyśleć, jak można temu zaradzić.

SZEROKA PERSPEKTYWA

Bardzo często drobne nieporozumienia mają swoje źródło w problemach o wiele głębszych, niż to na początku wygląda. Umiejętność spojrzenia na problematyczne zagadnienia w szerszym aspekcie pomaga w odnajdowaniu ich przyczyn. Czasami są one na tyle skomplikowane, że ich rozwiązanie wymaga zebrania grupy wielu ludzi i pokierowania ich działaniami.

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Wiedza na temat przyczyn powstawania problemów pozwala przewidzieć negatywne skutki, jakie za sobą pociągną. Lider nie czeka, aż one się pojawią. Podejmuje działania zapobiegawcze, aby ich uniknąć, a jeśli nie jest to możliwe, aby odpowiednio się do nich przygotować. To jedna z cech, które odróżniają go od menadżera, który reaguje dopiero w momencie, kiedy problem się pojawi.

DECYZJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Autorytet i zaufanie, jakim cieszy się lider, sprawiają, że otoczenie przyznaje mu uprawnienia decyzyjne. Dzięki nim może on skuteczniej wywierać wpływ na innych oraz sprawniej rozwiązywać większe problemy. Wiąże się z tym jednak ogromna odpowiedzialność. Dobry lider to osoba, która się z nią liczy i jest świadoma, że poniesie konsekwencje błędnych decyzji. Z tego powodu musi być też gotowa na najgorsze z możliwych scenariuszy.

PRZEKAZYWANIE POMYSŁÓW I IDEI

Podejmując działania zaradcze, lider bazuje na swoich lub wspólnie wypracowanych pomysłach, usprawnieniach i rozwiązaniach. Musi je zatem przekazać innym, pokazać ich sens, inspirować i motywować do podejmowania działań.

KONCENTRACJA NA INNYCH

Osoby, które cieszą się zaufaniem publicznym i budzą respekt, za nadrzędny uznają cel, który założyli, a siebie samych traktują jako jedno z narządzi do jego osiągnięcia. To właśnie realizacja celu stanowi dla nich najwyższą motywację. Nie mogą kierować się wyłącznie korzyściami osobistymi, takimi jak pieniądze czy sława, ponieważ szybko skupiliby się tylko na nich i zapomnieli, do czego dążyli wcześniej. Poza tym muszą zachowywać się spójnie z tym, co głoszą. W przeciwnym razie stracą wiarygodność i poparcie.

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE

Abu umieć przekonać ludzi do swoich pomysłów, zmotywować do wcielenia ich w życie, a przede wszystkim dotrzeć do jak największego grona odbiorców, niezbędne są umiejętności komunikowania się z ludźmi. Znajomość sposobów wygłaszania przemówień, dzięki którym zaakceptują i poczują sens planowanych działań. Wiedza, jak postępować, by porwać za sobą tłumy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here