Co to jest ISO 14001

ISO 14001 to norma, w której zawarte zostały wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem. Opracowała ją Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Co jest celem norm międzynarodowych w zakresie zarządzania środowiskowego? Jakie zadania pełni norma ISO 14001? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Norma ISO 14001 – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

Norma ISO 14001 jest dedykowana wszelkim organizacjom, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Poza tym jest przeznaczona również do używania w różnorakich warunkach społecznych, kulturowych oraz geograficznych.

Najważniejszym zadaniem tejże normy jest wspieranie ochrony środowiska, a także zapobieganie zanieczyszczeniom z uwzględnieniem potrzeb ekonomiczno-społecznych (zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju).

W normie tej nie ustanowiono jednakże wymagań odnośnie efektów środowiskowej działalności. Jest w niej wymagane jedynie podjęcie się wymagań zapisanych w polityce środowiskowej odnoszącej się do działania zgodnego z prawem.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w normie ISO 14001

System zarządzania środowiskowego określony w normie ISO 14001 ma na celu poprawienie efektów środowiskowej działalności i w związku z tym oczekuje od firm okresowego przeglądania oraz oceniania systemu zarządzania środowiskiem.

Norma ISO 14001 jest podstawowym warunkiem do certyfikowania systemów zarządzania środowiskowego, o czym więcej dowiesz się na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-14001.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorstwo, aby uzyskać certyfikat ISO 14001?

Aby firma mogła ubiegać się o otrzymanie certyfikatu ISO 14001, musi pamiętać o tym, by wdrożyć we wszystkich procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa wszelkie normy, które reguluje omawiany certyfikat. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Jeśli wymogi nie zostaną zaimplementowane we właściwy sposób, wówczas jednostce odpowiedzialnej za przyznanie tego certyfikatu przysługuje prawo do odrzucenia wniosku bądź zaakceptowania go w trybie warunkowym po wprowadzeniu przez wnioskodawcę odpowiednich działań naprawczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here